usluge


YSKRA pruža konsultantske usluge iz oblasti:

 • razvoj biznisa u ranoj fazi
 • dizajn proizvoda, UX dizajn, dizajn interakcija
 • organizacija i sprovođenje kvalitativnog istraživanja sa ciljem identifikacije potreba korisnika
 • organizacija i sprovođenje kvalitativnih i kvantitativnih metoda testiranja
 • analiza kvalitativnih i kvantitativnih podataka
 • evaluacija i optimizacija postojećih veb sajtova i aplikacija
 • generisanje ideja i inovativnih rešenja za veb sajtove i aplikacije

Kontaktiraj nas za dodatne detalje.

razvoj proizvoda


Najrasprostranjenija zabluda: ako napravim, klijenti će doći...


Za uspeh kompanije nisu presudni investitori i ogromni budžeti, već smislena validacija proizvoda, detaljno poznavanje korisnika i mogućnost prilagođavanja eventualnim promenama na tržištu ili potrebama korisnika.


Puno kompanija ne uspe u svojoj nameri da postane profitabilna, neke zbog pogrešne premese vezane za problem korisnika, nedostatka u biznis modelu, nemogućnosti za rast ili drugih problema. Filozofija da ako napravimo proizvod, klijenti će sami doći i početi da ga koriste je jednostavno pogrešna. Da bi korisnici uopšte saznali za proizvod u prezasićenom okeanu veb sajtova i aplikacija, taj proizvod mora da napravi veliki talas, privuče pažnju korisnika i ponudi rešenje za realan problem.
Naš savet za ljude koji imaju neverovatnu ideju za novi hit veb sajt ili aplikaciju, ili bi samo da se okušaju u preduzetničkim vodama, da prate metode takozvanog lean startup razvoja, i dobro osmisle način na koji će sprovesti validaciju svog proizvoda i biznis modela. Lean metodu je opisao Eric Ries 2008 godine, osnovni princip ove metode je validacija proizvoda pre početka razvoja, a sve u cilju maksimalnog smanjenja troškova. Više o lean metodi možeš saznati od samog tvorca, Eric Ries-a, u ovom videu.
Ipak za uspeh kompanije nije presudno koju metodu razvoja sledi, već u najvećoj meri zavisi od mogućnosti da raste. Za eksponencijalni rast su često presudni:

 • stvaranje asimetričnih šema u marketinškim aktivnostima
 • prednost u odnosu na konkurenciju (unfair advantages)
 • stvaranje sopstvene strategije za rast, a ne kopiranje drugih
 • dovitljivost i kreativno razmišljanje sa ciljem rasta (growth hacking)

Javi se ukoliko želiš da saznaš više o razvoju biznisa.

UX dizajn


Ključ za uspešan proizvod: detaljno poznavanje korisnika...


UX dizajn objedinjuje dizajn interakcija, vizuelni dizajn, informacionu arhitekturu i druge discipline. Pravilno definisanje ključnih indikatora učinka omogućuju da kvantifikujemo doživljaj korisnika i izmerimo uspeh proizvoda.


UX dizajn objedinjuje discipline poput dizajna interakcija, vizuelnog dizajna, informacione arhitekture, istraživanja, testiranja i druge u zavisnosti od proizvoda. Po definiciji, doživljaj korisnika su opažanja koja su uzrok interakcije sa kompanijom, sistemom ili proizvodom. Dizajn korisničkog interfejsa (UI dizajn) je samo jedan od elemenata UX dizajna.
Početak većine UX projekta je detaljno upoznavanje sa potrebama korisnika. Koristeći metode kao što su intervju, fokus grupa, kontekstualni upit (contextual inquiry) i sl. UX dizajner pokušava da razvije empatiju, prepozna mentalne modele i sagleda funkcionalnost proizvoda (veb sajta, aplikacije, softvera…) iz ugla korisnika.
Na početku razvoja, UX dizajner obavezno definiše ključne indikatore učinka (KPI), na osnovu kojih se kvantifikuje doživljaj korisnika i meri uspeh proizvoda. Uspeh je vrednost različita za svaki proizvod, a može biti vreme provedeno na veb sajtu, broj prijavljenih korisnika, prodaja, broj posećenih strana i sl. Ukoliko je UX dizajner dobro odradio svoj posao, proizvod će imati zadovoljne i lojalne korisnike.
Uspešan UX dizajner nema problema sa egom, razume da nije korisnik i da njegove ideje ma koliko delovale odlično nemaju vrednost osim ako ne dobiju potvrdu od korisnika. UX dizajner je radoznao, razmišlja kritički, voli da sazna ponešto o svemu i sposoban je da razvije empatiju prema drugim ljudima.
Poseti stranicu Seminar ili nam piši ukoliko želiš da saznaš više o UX dizajnu.

cene usluga


U zavisnosti od vrste, obima i zahteva projekta, vremena angažovanja, veličine kompanije i njenog tržišta, cene naših usluga se kreću od 1RSD po satu, pa na više. Za dodatne informacije kontaktiraj nas putem Kontakt stranice.
Malim i srednjim kompanijama nudimo poseban paket usluga. Kontaktiraj nas za više detalja.

YSKRA

yskra logo

Uspeh je moguć kada se razmišlja kritički, a odluke donose na osnovu podatakaZakaži besplatnu konsultaciju